HEDAH

Volunteer

Originating from a do-it-your-self attitude, the Hedah artists' initiative, founded in 1995, has always remained faithful to its original goal: to create an autonomous experiment and presentation space, for and by artists. Typical for Hedah is the open theoretical profiling. There is no strict exhibition program, the rectilinearity of which must be monitored. Instead, Hedah always tries to think from the art practice itself, which is shown in all its conceptual and multidisciplinary multiformity. The advantage of this approach is that Hedah can respond flexibly to current developments, without excluding certain artists or currents in advance. 

 

Lehrer, Chemiker, Geograph, Kartograph, Reliefbauer, Mensch
Sint Nicolaasstraat 7, Maastricht — 13. Februar - 03. April 2011
Concept and Realization

Met Konrad Weber toont Hedah geen professioneel kunstenaar, maar een 'Lehrer, Chemiker, Geograph, Kartograph, Reliefbauer, Mensch'. Hedah wil graag een platform zijn voor de passie van mensen en ruimte bieden aan het dynamisch bestaan van onze huidige tijd. En net als voor een professionele kunstenaar geldt ook voor Konrad Weber, dat zijn werk uit noodzaak is geboren. Hij onderzoekt wat de wereld in zijn ogen mist, vult aan en gaat mogelijke consequenties daarbij niet uit de weg. Weber zoekt met een gedrevenheid naar antwoorden op zijn vraagstellingen, zodat wat op het eerste gezicht een volledig doorgeslagen hobby lijkt te zijn, tot op zekere hoogte tot een kunstenaarschap is uitgegroeid. Uitgaand van zijn website www.reliefs.ch presenteert Hedah het werk van Konrad Weber om zo de stap naar of ook alleen al het besef van een andere (kunst)context te faciliteren.

Sinds de jaren negentig is Konrad Weber bezig met projecten op geografisch gebied. Men kan hierin twee soorten projecten onderscheiden: projecten die hij in de praktijk door middel van zijn persoon aangaat en projecten waarbij hij puur in theorie veranderingen in de wereld aanbrengt. 

In de eerste categorie valt bijvoorbeeld een veeltal treinprojecten, waarbij hij binnen een zo kort mogelijk tijdbestek zo veel steden, kantons of landen als mogelijk met de trein bezocht. Of zijn reis rond de wereld – om op ieder van de 360 lengtegraden een foto te maken. In 2005 begon hij met 'Tunnelüberschreitungen': het bovengronds volgen van de loop van een spoortunnel. Al deze projecten zijn zorgvuldig in foto's, getallen, diagrammen en korte verhalen gedocumenteerd. 

Met dezelfde toewijding houdt hij zich met 'theoretisch werk' bezig, zoals het ontwerpen van niet bestaande spoorlijnen of 'frei erfundenen Besiedelungen' op nauwkeurige kaarten. Rekening houdend met de pasvorm in het landschap heeft Konrad Weber bijvoorbeeld op de kaart van de onbewoonde Kerguelen Eilanden in de Indische Oceaan 29 stads- en dorpsgemeenschappen ontworpen die plek bieden aan één miljoen mensen, allemaal verbonden door een spoorwegnet. Zo heeft Weber voor Hedah ook Maastricht op de Kerguelen verplaatst en een mogelijke openbaar vervoersnetwerk voor Zuid-Limburg in kaart gebracht. 

 

www.hedah.nl

Logo/Graphic Design: Janneke Janssen
Fotos: Konrad Weber